Thi công hệ thống Mạng Lan - Thoại nhà máy Pin GP - Khu CN Hà Nam

Đăng bởi:Hoàng Mạnh Trung - 17/11/2017

G9 đã cung cấp thiết bị và thi công toàn bộ hệ thống Mạng ( Switch ,tủ mạng ,router, Firewall,hệ thống cáp mạng ) cho khối Văn phòng + Nhà xưởng của nhà máy GP Pin Việt Nam . Với quy mô 120 node mạng + điện thoại và hệ thống Camera an ninh.

Sau đây là một vài hình ảnh trong quá trình thi công :


0975864799