Dư án xây dựng hệ thống điện - mạng cho tòa nhà F-Ville FPT Software Hòa lạc

Đăng bởi:Hoàng Mạnh Trung - 17/11/2017

G9 cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Điện – Mạng cho văn phòng FPT Software. Với số lượng sử dụng là 2000 người và diện tích mặt sàn là 12.000 m2.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công :0975864799