Dự án cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Điện - mạng cho công ty Chứng khoán VP Bank –Số 2 Đại Cổ Việt và 363 Phố Huế.

Đăng bởi:Hoàng Mạnh Trung - 21/11/2017

G9 đã cung cấp thiết bị và thi công toàn bộ hệ thống Điện -  Mạng cho văn phòng tầng công ty Chứng khoán VP Bank - số 2 Đại Cổ Việt, Hội sở ngân hàng VP Bank – số 363 Phố Huế.

Sau đây là một vài hình ảnh trong quá trình thi công :


0975864799