Cung cấp và thi công Chuỗi dự án Trung tâm tiếng anh Apax English tại Hà nội (50 trung tâm)

Đăng bởi:Hoàng Mạnh Trung - 21/11/2017

G9 đã cung cấp thiết bị và thi công toàn bộ hệ thống Điện -  Mạng - Báo cháy cho 50 trung tâm tiếng anh Apax english tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Với diện tích một trung tâm nhỏ nhất là 500m2.

Sau đây là một vài hình ảnh trong quá trình thi công:

0975864799