Dự án

Dự án cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Điện - mạng cho công ty Chứng khoán VP Bank –Số 2 Đại Cổ Việt và 363 Phố Huế.

Dự án cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Điện - mạng cho công ty Chứng khoán VP Bank –Số 2 Đại Cổ Việt và 363 Phố Huế.

Đăng bởi:Hoàng Mạnh Trung - 21/11/2017

G9 đã cung cấp thiết bị và thi công toàn bộ hệ thống Điện -  Mạng cho văn phòng tầng công ty Chứng khoán VP Bank - số 2 Đại...

Đọc tiếp
Cung cấp và thi công Chuỗi dự án Trung tâm tiếng anh Apax English tại Hà nội (50 trung tâm)

Cung cấp và thi công Chuỗi dự án Trung tâm tiếng anh Apax English tại Hà nội (50 trung tâm)

Đăng bởi:Hoàng Mạnh Trung - 21/11/2017

G9 đã cung cấp thiết bị và thi công toàn bộ hệ thống Điện -  Mạng - Báo cháy cho 50 trung tâm tiếng anh Apax english tại Hà Nội...

Đọc tiếp
Dự án xây dựng lắp đặt hệ thống điện - mạng cho Văn phòng Udic - tòa nhà Icon4

Dự án xây dựng lắp đặt hệ thống điện - mạng cho Văn phòng Udic - tòa nhà Icon4

Đăng bởi:Hoàng Mạnh Trung - 17/11/2017

G9 cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Điện – Mạng cho văn phòng công ty UDIC. Với số lượng sử dụng là 300 người và diện tích...

Đọc tiếp
Dư án xây dựng hệ thống điện - mạng cho tòa nhà F-Ville FPT Software Hòa lạc

Dư án xây dựng hệ thống điện - mạng cho tòa nhà F-Ville FPT Software Hòa lạc

Đăng bởi:Hoàng Mạnh Trung - 17/11/2017

G9 cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Điện – Mạng cho văn phòng FPT Software. Với số lượng sử dụng là 2000 người và diện tích mặt...

Đọc tiếp
0975864799